DRC: Quý II/2021, lợi nhuận tăng 121,3% lên 106,2 tỷ đồng

Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (Mã chứng khoán DRC – sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.

Theo đó, trong quý II/2021, DRC ghi nhận doanh thu đạt 1.204,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 106,2 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 52,7% và 121,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng từ 14,9% lên 18,8%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 93,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 109,2 tỷ đồng lên 226,5 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 41,4%, tương ứng tăng 2,9 tỷ đồng lên 9,9 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 107,4%, tương ứng tăng 39 tỷ đồng lên 75,3 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Doanh nghiệp thuyết minh lợi nhuận tăng 121,3% trong quý II/2021 do đẩy mạnh tiêu thụ sản phảm, doanh thu tăng làm lợi nhuận tăng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 2.116,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 169,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 33% và 98,9% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp dự kiến doanh thu thuần là 3.852 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 300 tỷ đồng, lần lượt tăng 5,6% và giảm 6,4% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 212,4 tỷ đồng, doanh nghiệp hoàn thành được 70,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Mặc dù doanh thu tăng mạnh nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 51,3 tỷ đồng so với cùng kỳ dương tới 381,7 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của DRC tăng 10,1% so với đầu năm lên 2.677,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 1.064,5 tỷ đồng, chiếm 39,8% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 1.014,2 tỷ đồng, chiếm 37,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 235,8 tỷ đồng, chiếm 8,8% tổng tài sản.

Đáng chú ý trong kỳ, tồn kho tăng 35,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 276,5 tỷ đồng lên 1.064,5 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 80%, tương ứng tăng thêm 104,8 tỷ đồng lên 235,8 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/7, cổ phiếu DRC tăng 550 đồng lên 28.050 đồng/cổ phiếu.