PAN: Tập đoàn PAN – Quý II/2021, lợi nhuận tăng 64,6% lên 109,8 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn PAN (Mã chứng khoán PAN – sàn HNX) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.

Theo đó, trong quý II/2021, PAN ghi nhận doanh thu đạt 2.279,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 109,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 24% và 64,6% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận giảm từ 16,3% về còn 13,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 2,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 8,1 tỷ đồng lên 308,4 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 41,2%, tương ứng giảm 35,6 tỷ đồng về 50,8 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 19,1%, tương ứng giảm 16,3 tỷ đồng về 68,9 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 43,7%, tương ứng giảm 40,6 tỷ đồng về 52,3 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 11,26 tỷ đồng lên âm 1,3 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Doanh nghiệp thuyết minh nguyên nhân lợi nhuận tăng trong kỳ do sự tăng trưởng trong doanh thu mảng giống cây trồng, gạo đóng gói, tôm xuất khẩu và bánh kẹo, khi nhu cầu các loại hàng hóa tăng cao trở lại và điểm tắc nghẽn trong lưu thông hàng hóa được khai thông sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát trong nửa đầu năm nay. Ngoài ra, lợi nhuận hợp nhất tăng cao do các biện pháp tiết giảm chi phí đầu vào, chủ động nguồn cung nhờ chuỗi giá trị khép kín, đẩy mạnh kinh doanh các mặt hàng có hiệu quả kinh tế cao.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 3.959,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 160,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 26,9% và 68,9% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2021, PAN đặt kế hoạch doanh thu thuần là 10.025 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 419 tỷ đồng, lần lượt tăng 20,4% và 25,7% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành được 38,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Một điểm tích cực trong 6 tháng đầu năm là dòng tiền kinh doanh đã dương trở lại. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính dương 66,1 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 1.582,7 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 8,2% so với đầu năm lên 12.264,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 3.373,5 tỷ đồng, chiếm 27,5% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 3.273,8 tỷ đồng, chiếm 26,7% tổng tài sản; tồn kho đạt 2.383 tỷ đồng, chiếm 19,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.472 tỷ đồng, chiếm 12% tổng tài sản.

Ngoài ra, trong kỳ tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 22,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 852,6 tỷ đồng lên 4.671,5 tỷ đồng và chiếm 38,1% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/7, cổ phiếu PAN giảm nhẹ 300 đồng về 26.400 đồng/cổ phiếu.