Một số nguyên tắc đầu tư chứng khoán tham khảo?

  • Thị trường vô lý – bị chi phối bởi lòng tham và sự sợ hãi-> giá cổ phiếu không phản ánh đúng giá trị trong thời gian ngắn.
  • Dự đoán thị trường không liên quan đến đầu tư thành công, không ai liên tục đoán đúng thị trường vnindex
  • Hiểu rõ hoạt động công ty-> lợi nhuận cao-> rủi ro thấp
  • Chọn công ty thật tốt-> tập trung đầu tư
  • Mua cổ phiếu công ty tốt khi giá đang xuống( ra tin xấu) Bán khi giá đang lên(tin tốt)
  • Đưa quyết định trên tiêu chí nhất định mua khi CP dưới giá và bán khi CP trên giá trị
  • ZALO: 0974591711