WHO tiết lộ nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật

Theo ước tính y tế toàn cầu năm 2019 của WHO được công bố mới đây cho thấy, các bệnh không lây nhiễm hiện chiếm 7 trong số 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Trong khí đó con số này… Các ước tính cho thấy xu hướng trong 2 thập …