BDG: May mặc Bình Dương chốt danh sách trả cổ tức đợt 2/2020, tỷ lệ 10%

Ngày 9/7, CTCP May mặc Bình Dương (mã chứng khoán BDG – UPCoM) sẽ chốt danh sách trả cổ tức đợt 2/2020.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán vào ngày 19/7.

Với 12 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 12 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Trước đó, vào tháng 12/2020, Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 tỷ lệ 40%. Như vậy, tổng mức cổ tức năm 2020 mà Công ty trả cho cổ đông là 50%, gấp 10 lần so với kế hoạch 5% trước đây.

Tại ĐHĐCĐ, Công ty đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 với chỉ tiêu doanh thu đạt 1.252 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 72 tỷ đồng. Cổ tức chi trả tỷ lệ 40%.

Về định hướng thị trường, khách hàng, Công ty cho biết sẽ dựa vào nguồn hàng của các khách hàng truyền thống, giữ ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm làm ra, giao hàng đúng hạn theo yêu cầu của khách, giá cả phải cạnh tranh.

Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ tận dụng lợi thế phát triển mẫu của nhà máy wash mới để đẩy mạnh hoạt động marketing; chú trọng công tác nghiên cứu, phân tích, đánh giá và dự báo về thị trường, hạn chế rủi ro, đảm bảo phát triển bền vững.

Kết thúc quý I, doanh thu của May mặc Bình Dương đạt 306,9 tỷ đồng, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 20,7 tỷ đồng, giảm 14%. So với kế hoạch được thông qua, 3 tháng đầu năm, Công ty đã hoàn thành 24,5% kế hoạch doanh thu và 28,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 31/3/2021, tổng tài sản của Công ty đạt 598,9 tỷ đồng, giảm 7,7% so với hồi đầu năm, chủ yếu là đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 19%, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 25,2%, hàng tồn kho chiếm 42,7%. Nợ phải trả còn 303,1 tỷ đồng, đáng chú ý là khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn còn 109,2 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/7, cổ phiếu BDG giảm 0,4% xuống còn 44.300 đồng/CP.