GAS: Vì sao giá dầu bình quân quý II tăng 133% nhưng lợi nhuận PV Gas chỉ tăng 32%?

Sản lượng khí khô của PV Gas quý II chỉ bằng 85% cùng kỳ năm trước.
Tổng công ty phải nộp ngân sách nhà nước khoản chênh lệch giá khí trong bao tiêu 646 tỷ khiến lợi nhuận giảm.
Lợi nhuận lũy kế 6 tháng tăng gần 5% và thực hiện 61% kế hoạch năm.

Theo BCTC hợp nhất quý II, Tổng công ty khí Việt Nam (PV Gas, HoSE: GAS) ghi nhận doanh thu thuần 22.702 tỷ đồng, tăng 45%. Giá vốn tăng thấp hơn nên lãi gộp tăng 57% lên 3.783 tỷ đồng. Biên lãi gộp cải thiện từ 15,4% lên 16,7%.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 49% xuống 204 tỷ đồng, chi phí tài chính gấp 3,3 lần lên 113 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 11%, chi phí quản lý tăng 162%. Theo đó, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 2.262 tỷ đồng, tăng 32%.


Đơn vị: tỷ đồng

Doanh nghiệp lý giải giá dầu bình quân trong quý II tăng 133% lên 68,97 USD/thùng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, sản lượng khí khô tiêu thụ chỉ bằng 85% so với quý II/2020. Đồng thời, khoản chênh lệch giá khí trong bao tiêu phải nộp cho ngân sách Nhà nước quý II là 646 tỷ đồng làm lợi nhuận chỉ tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Mặt khác, quý II phát sinh khoản phí sử dụng thương hiệu năm 2021 phải trả PVN là 100 tỷ đồng và chi phí phòng chống dịch Covid-19 là 154 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu PV Gas tăng 23% đạt 40.272 tỷ đồng; lãi ròng 4.292 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế tăng gần 5% và thực hiện 62% kế hoạch năm.

Nửa đầu năm, PV Gas tiếp nhận 4,2 tỷ m3 khí ẩm, sản xuất và cung cấp 4 tỷ m3 khí. Sản xuất và cung cấp 29.900 tấn condensate. Sản lượng khí tiếp nhận, sản xuất/cung cấp khí khô, condensate không đạt so với kế hoạch do nhu cầu huy động khí cho sản xuất điện thấp (ảnh hưởng Covid-19, phát triển năng lượng tái tạo) và sự cố từ thượng nguồn. Tuy nhiên, sản lượng LPG của PV Gas vượt kế hoạch. Tổng công ty đã sản xuất và cung cấp 1 triệu tấn LPG, vượt 28% kế hoạch 6 tháng và tăng 12% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm khoảng 70% thị phần bán buôn và khoảng 11% thị phần bán lẻ toàn quốc (không bao gồm Gas South).

Tại thời điểm cuối quý II, khoản đầu tư nắm giữ đến này đáo hạn có 25.651 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi, tăng thêm gần 4.000 tỷ so với đầu năm. Khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 50% lên 15.328 tỷ đồng, chủ yếu tăng trong phải thu khách hàng và phải thu khác.

Nợ vay ngắn hạn giảm từ 1.017 tỷ đầu năm xuống 963 tỷ đồng thời điểm cuối quý II và tăng mạnh nợ vay dài hạn từ 1.964 tỷ lên 4.678 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 2, khoản tiền gửi có kỳ hạn của GAS có giá trị 25.650 tỷ đồng, tăng hơn 4.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Tổng công ty Khí Việt Nam (Mã chứng khoán: GAS) đã công bố báo cáo tài chính quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2021.

Theo đó, riêng quý 2, GAS ghi nhận doanh thu đạt 22.702 tỷ đồng, tương đương mức tăng 45% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán tăng với tốc độ chậm hơn nên lợi nhuận gộp đạt 3.782 tỷ đồng, tăng gần 57,5% so với quý 2/2021.

Trong kỳ báo cáo, doanh thu hoạt động tài chính đạt 204 tỷ đồng, chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, chi phí bán hàng tăng 11% lên hơn 491 tỷ đồng; trong khi đó GAS chịu thêm áp lực tăng chi phí QLDN mạnh, từ 167 tỷ đồng trong quý 2/2020 vọt lên gần 438 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản chi phí và thuế, Tổng Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.301 tỷ đồng, tăng trưởng 34,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Luỹ kế nửa đầu năm 2021, GAS ghi nhận doanh thu đạt xấp xỉ 40.272 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế theo đó ghi nhận 4.359 tỷ đồng, lần lượt tăng 23,2% và 4,1% so với thực hiện trong 6 tháng đầu năm trước. EPS 6 tháng đạt 2.116 đồng

Được biết, trong năm 2021, ĐHĐCĐ thường niên của GAS đã thông qua kế hoạch tổng doanh thu 70.169 tỷ đồng, tăng 9% so với thực hiện 2020. Ngược lại, lãi sau thuế dự kiến 7.036 tỷ đồng, giảm 12% và cũng là kết quả thấp nhất trong 9 năm trở lại đây (kể từ 2012). Như vậy, nửa đầu năm, GAS đã thực hiện 57,3% mục tiêu doanh thu và 62% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2021.

PVGas (GAS) báo lãi quý 2 hơn 2.300 tỷ đồng, 6 tháng hoàn thành 62% kế hoạch lợi nhuận cả năm - Ảnh 1.

Tính tới 30/6/2021, GAS có tổng tài sản đạt 74.826 tỷ đồng, tăng 18,3% so với đầu năm. Trong đó, tài sản chủ yếu là đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 25.650 tỷ đồng, chiếm 34% tổng tài sản; tài sản cố định là 19.330 tỷ đồng, chiếm 25,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 15.320 tỷ đồng, tương ứng 20,5% tổng tài sản.

Tính đến cuối quý 2, khoản tiền gửi có kỳ hạn của GAS có giá trị 25.650 tỷ đồng, tăng hơn 4.000 tỷ đồng so với đầu năm. Được biết, đây là số tiền doanh nghiệp tích lũy hàng năm từ hoạt động kinh doanh và chưa sử dụng tạm thời gửi ngân hàng lấy lãi.

PVGas (GAS) báo lãi quý 2 hơn 2.300 tỷ đồng, 6 tháng hoàn thành 62% kế hoạch lợi nhuận cả năm - Ảnh 2.
PVGas (GAS) báo lãi quý 2 hơn 2.300 tỷ đồng, 6 tháng hoàn thành 62% kế hoạch lợi nhuận cả năm - Ảnh 3.

Trên thị trường, cổ phiếu GAS chốt hiên 21/7 tại mức 87.400 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa thị trường hơn 167 nghìn tỷ đồng.