PVD: Cổ phiếu PV Drilling sẽ không được cấp margin

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) bổ sung cổ phiếu Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling, mã chứng khoán PVD – sàn HOSE) vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Theo đó, ngày 31/8/2021, HOSE đã bổ sung cổ phiếu PVD vào danh sách cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2021 là số âm.

Như vậy, các công ty chứng khoán sẽ không thể cấp margin cho cổ phiếu PVD trong thời gian sắp tới cho tới khi HOSE có thông báo mới.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2021, PVD ghi nhận doanh thu giảm 47,4% so với cùng kỳ năm trước về 1.654,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 69 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 72,2 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 6,8% lên 7,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 45,2% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 97 tỷ đồng về 117,3 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 23,8%, tương ứng giảm 26,7 tỷ đồng về 85,4 tỷ đồng; lãi công ty liên kết giảm 46,6%, tương ứng giảm 38,6 tỷ đồng về 44,2 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 36,2%, tương ứng tăng 56,8 tỷ đồng lên 213,9 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2021, PVD đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất là 4.400 tỷ đồng, giảm 16% so với thực hiện năm trước; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 25 tỷ đồng, giảm 87%. Như vậy, với việc ghi nhận lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là âm 97,6 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, PVD còn cách rất xa kế hoạch lãi trong năm 2021.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/9, cổ phiếu PVD giảm 250 đồng về 19.200 đồng/cổ phiếu.