SLD: Quý II/2021, lợi nhuận tăng 111,9% do chốt lời cổ phiếu

Công ty cổ phần Địa ốc Sacom (Samland – Mã chứng khoán SLD) công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.

Theo đó, trong quý II/2021, Samland công bố doanh thu đạt 3.414,6 triệu đồng, bằng 36,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 665,2 triệu đồng, tăng 111,9% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế tăng 111,9% so với cùng kỳ chủ yếu do trong kỳ ghi nhận doanh thu tài chính tăng 84,5% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 2.292,4 triệu đồng lên 5.005,2 triệu đồng.

Doanh nghiệp có thuyết minh lãi đột biến hoạt động tài chính đến từ việc ghi nhận lãi kinh doanh chứng khoán 4.102,7 triệu đồng so với cùng kỳ không ghi nhận.

Được biết, tính tới 31/3/2021, Samland sở hữu 18,8 tỷ đồng đầu tư vào CTCP Chứng khoán SSI (Mã chứng khoán SSI) và 11,16 tỷ đồng đầu tư vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Mã chứng khoán STB), tổng danh mục đầu tư chứng khoán là 29,98 tỷ đồng. Tuy nhiên, tới 30/6/2021, tổng danh mục đầu tư chứng khoán đã về 0 tỷ đồng. Như vậy, nhiều khả năng doanh nghiệp đã chốt lời hai cổ phiếu SSI và STB trong kỳ.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 9.657 triệu đồng, bằng 19% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 665,3 tỷ đồng, bằng 12,4% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2021, Samland đặt kế hoạch doanh thu thuần là 599.224 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế là 50.304 triệu đồng.

Tính tới 30/6/2021, Samland ghi nhận tổng tài sản tăng 7,1% so với đầu năm lên 1.102,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản dở dang dài hạn đạt 514 tỷ đồng, chiếm 46,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 322,9 tỷ đồng, chiếm 29,3% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền đạt 180,6 tỷ đồng, chiếm 16,4% tổng tài sản.

Doanh nghiệp có thuyết minh tài sản dở dang dài hạn bao gồm 387,8 tỷ đồng dự án Khu dân cư Nhơn Trạch và 126,2 tỷ đồng dự án chung cư Samland Riverside. Ngoài ra, trong khoản phải thu ngắn hạn, khoản mục có giá trị lớn nhất là phải thu tiền chi trả bồi thường các hộ dân có đất trong dự án ở Nhơn Trạch với tổng giá trị là 288,97 tỷ đồng.

Samland tăng vốn chuẩn bị niêm yết trên HOSE

Đáng chú ý, trong Đại hội cổ đông năm 2021 của Samland, doanh nghiệp thông qua kế hoạch tăng vốn và thực hiện niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng số tiền dự kiến huy động là 443,46 tỷ đồng, doanh nghiệp dự kiến dùng 379,46 tỷ đồng để đầu tư phát triển Dự án Khu dân cư tại xã Long Tân và xã Phú Hội huyện Nhơn Trạch (Dự án Nhơn Trạch 55,2 ha) và 64 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Samland cho biết, ngày 26/7/2021 là ngày đăng ký cuối cùng nhận quyền mua cổ phiếu phát hành thêm giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian đặt mua và nộp tiền từ 4/8 đến 6/9/2021.

Ngoài ra, trong năm 2021, Samland còn lên kế hoạch huy động 250 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ với kỳ hạn 24 tháng, lãi suất coupon từ 10% đến 11%/năm.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2021, doanh nghiệp dự kiến sẽ tìm kiếm, đầu tư thứ cấp sản phẩm đất nền, căn hộ chung cư và bán thu hồi vốn trong năm 2021.

Tại dự án Nhơn Trạch với diện tích 55,2 ha, doanh nghiệp dự kiến hoàn tất giải phóng mặt bằng 100%, hoàn tất các thủ tục pháp lý, thiết kế,…

Tại Dự án Samland Riverside số 147 Ung Văng Khiêm sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định; Dự án Phú Hữu Gia sẽ hoàn tất thủ tục pháp lý đất đai và giải tỏa quỹ đất đạt 90%.