TTA: Trường Thành Group tiếp tục hưởng lợi từ vận hành nhà máy mới, lợi nhuận quý II/2021 tăng 96,1%

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành (Trường Thành Group, mã chứng khoán TTA – sàn HOSE) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.

Theo đó, trong quý II/2021, Trường Thành Group ghi nhận doanh thu đạt 174,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 45,7 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 100,8% và 96,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 92,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 51,4 tỷ đồng lên 106,9 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 103,6%, tương ứng tăng thêm 26,85 tỷ đồng lên 52,8 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 58,3%, tương ứng tăng 2,1 tỷ đồng lên 5,7 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Trường Thành Group cho biết, lợi nhuận quý II/2021 tăng trưởng mạnh do doanh nghiệp có thêm 2 nhà máy đi vào hoạt động là thủy điện Pá Hu (quý IV/2020 bắt đầu hoạt động) và điện mặt trời Hồ Núi Một (tháng 1/2021).

Chỉ tính riêng 2 nhà máy mới đi vào hoạt động đã đóng góp hơn 60 tỷ đồng vào doanh thu quý II/2021, đồng thời đi kèm với việc các nhà máy hoạt động là các chi phí khấu hao, chi phí hoạt động và lãi vay dự án phát sinh mới không có số liệu so với quý II/2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, TTA ghi nhận doanh thu đạt 331,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 76,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 88,6% và 95,7% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Năm 2021, Trường Thành Group đặt kế hoạch doanh thu là 680 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 150 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 37% và 16,2% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp hoàn thành được 51,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Bên cạnh đó, dòng tiền kinh doanh chính trong 6 tháng đầu năm tiếp tục dương 130,6 tỷ đồng, dòng tiền đầu tư âm 74,48 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 47,4 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã dùng dòng tiền kinh doanh để phục vụ đầu tư và trả bớt nợ vay.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của TTA tăng 0,3% so với đầu năm lên 4.737,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 4.434,3 tỷ đồng, chiếm 93,6% tổng tài sản, đây chủ yếu là các nhà máy điện mà doanh nghiệp đang vận hành.

Trong kỳ, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn đã giảm 2% so với đầu năm, tương ứng giảm 47,4 tỷ đồng về 2.382,3 tỷ đồng và chiếm 50,3% tổng nguồn vốn.

Tính tới đầu phiên chiều ngày 28/7, cổ phiếu TTA tăng 550 đồng lên 14.150 đồng/cổ phiếu.