Mỗi ngày một bài học (5)

Câu hỏi về các mẫu hình kỹ thuật có vẻ nhận được ít sự quan tâm của các bạn. Một hai bạn trả lời nó không chính xác, một hai bạn khác trả lời nó cần phải sử dụng với các chỉ số kỹ thuật khác, và một hai bạn khác nữa thì nêu các mẫu hình như tam giác, cốc-tay cầm, kênh dao động .v.v. Quan điểm của QMV như sau – không có nghĩa là đáp án:
  • Các mẫu hình kỹ thuật bản chất phản ánh sự lưỡng lự tâm lý. Bởi vậy, hiểu sự vận động tâm lý trong từng mẫu hình quan trọng hơn là nhìn mẫu hình và phán đoán theo thói quen.
  • Các mẫu hình đều được tạo ra bởi 2 đường giới hạn và hai đường giới hạn này đóng vai trò tương tự như đường xu hướng, kháng cự và hỗ trợ.
  • Khi phân tích một mẫu hình cụ thể, bạn cần quay lại kiến thức về kháng cự, hỗ trợ, xu hướng kết hợp với phân tích giá lượng.
  • Luôn suy nghĩ về trò chơi đơn giản khi ta còn bé: đang hăng máu đấm nhau túi bụi (đánh lên, hoặc đánh xuống) mà tự nhiên dừng lại gầm ghè thì thường là trận đánh kết thúc. Nhưng nhớ đặc điểm này: thường ít nhất sau lần thứ hai (hai đoạn tăng, hai điểm chạm) thì mọi thứ mới thực sự kết thúc. Điều này là do sự luân chuyển mức độ rủi ro quá trạng thái trung bình (dưới, trung bình, trên). Và cũng chính điều này tạo ra các tên gọi hay như vai đầu vai, hai đỉnh, hai đáy, cốc và tay cầm .v.v.
  • Các mẫu hình kỹ thuật cũng giống như các chỉ số kỹ thuật; một mẫu hình có thể dùng tốt cho cổ phiếu này nhưng không cho cổ phiếu khác. Bởi vậy, chỉ nên dùng mô hình nào bạn thấy “đúng” với bạn nhất. Cách tốt nhất để kiểm tra là nhìn vào quá khứ của cổ phiếu đang theo dõi, bởi vì mỗi cổ phiếu đều có cách đánh khác nhau. Bản chất tất cả các cổ phiếu đều được điều khiển bởi một nhóm (khẩu vị rui ro) nào đó.
  • Nếu một mẫu hình kéo dài quá lâu thì cần phải ngay lập tức nghĩ rằng nó không đúng. Không nên cố ép suy nghĩ theo một mẫu hình nào đó. Nếu sau khi mua/bán theo mẫu hình và nhận thấy mẫu hình sai thì cần lập tức bỏ nó, bởi vì bạn tạo vị thế mua/bán bằng lý do gì thì cần xóa vị thế bằng lý do đó.
Tôi hy vọng sau bài này, các bạn sẽ thấy rằng các mẫu hình bản chất đều là sự tưởng tượng. Nhưng đó là sự tưởng tượng có lý. Khi nhiều người tin một sự tưởng tượng, nó thành hiện thực. Vậy, khi bạn quan sát thấy mẫu hình nào nhiều người dùng, thì khả năng nó có ích càng cao. Tại QMV, chúng tôi cũng nhận thấy tính khả dụng của mẫu hình kênh dao động và tam giác.
Và sau đây là câu hỏi cho hôm nay, tôi thay đổi không khí bằng một câu hỏi về quan sát ngành: Dựa trên quan sát của bạn, cổ phiếu thuộc nhóm ngành nào thường báo hiệu thị trường hồi phục? Và cổ phiếu nhóm ngành nào thường báo hiệu thị trường sắp điều chỉnh?