Cách chính phủ Anh chống lại dịch bệnh Covid-19 khác Việt Nam

Mùa dịch tại Lincoln, UK Sáng nay ngủ dậy nhận được nhiều tin nhắn hỏi thăm của bạn bè, của phụ huynh và của sinh viên về tình hình tại Anh và Lincoln. Nhiều phụ huynh và sinh viên lo lắng liệu có phải về Việt nam để tránh dịch không. Khi tôi hỏi lại …